දොඹකර මෙහෙයුම් වලදී අවදානම් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?

කුළුණු දොඹකරය මෙහෙයුම් සෑම විටම භයානක විය කාර්යය.රැකියා ස්ථානය අවිනිශ්චිත වන අතර එළිමහන් මෙහෙයුම්, හරස් මෙහෙයුම්, රාත්‍රී මෙහෙයුම්, ඉහළ උන්නතාංශ මෙහෙයුම් යනාදිය ඇත, විවිධ මෙහෙයුම්වලට විවිධ අවදානම් ඇත:

微信图片_20211220164818

 

කාලගුණික විපර්යාස සහ අනෙකුත් සාධක හේතුවෙන් තද සුළං, ගිගුරුම් සහිත වැසි, අධික මීදුම සහ වෙනත් දේ ඇති විය හැකකාලගුණ කාරණය විනිශ්චයට බලපාන ඉදිකිරීම් දිගටම කරගෙන යාමටදොඹකරයක්රියාකරුවන්, මැයි ඇති කරයි අනතුර.

微信图片_20211220164828

අපට වළක්වන්න බැහැඅනතුර සිදු වේ, නමුත් අපට ඒවා අවම කර වළක්වා ගත හැකියඅවදානම් එවැනි සිදුවීම් අතරින්, "මානව සාධකය" වඩාත්ම විවේචනාත්මක වේ.

Chengdu Recen තාක්ෂණය2008 සිට දොඹකර ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂඥ, සම්පූර්ණ විසඳුම සමඟ: කලාප ආරක්ෂාව, ප්රති-ගැටුම්, ආරක්ෂිත බර දර්ශකය, කොකු කැමරාවපද්ධතිය සහ අධීක්ෂක.

1587184520(1)

ඉදි කරන්නා's Recen ව්‍යවසාය මෙහෙවර ලෙස භාරකරු, කඩ කිරීම සඳහා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නවෝත්පාදනය, ව්‍යාපාර මූලධර්මය ලෙස මූලික තරඟකාරිත්වය වගා කිරීම සහ Recen හරස් කලාපීය සහ මහා පරිමාණ ව්‍යවසායන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කළමනාකරණ මාදිලිය ලෙස ජනතාව නැඹුරු කිරීමe.


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-20-2021